EKO Warsztaty Edukacyjne

Z początkiem 2020 roku zmieniły się zasady segregacji śmieci. Zmiany te spowodowała znowelizowana Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zagadnienia dotąd nie do końca jasne, wymagały przełożenia na język codzienny i lifestylowy. Potrzeba zrodziła się podczas sąsiedzkich rozmów na …

EKO Warsztaty Edukacyjne Read More »

Komunikacja CSR

Odpowiedzialność społeczna, a kryzys COVID -19 Kierunek znany i doceniany – w Polsce dopiero rozwojowy. Najczęściej wyłączony poza komunikację marketingową, która w założeniu ma mieć na celu podniesienie sprzedaży lub budowę wizerunku marki premium. Często niedofinansowany – bo przecież trudniej pokazać wpływ komunikacji CSR na podwyższenie słupków sprzedaży. Pod koniec 2019 interaktywnie.com podumowuje: tylko 11 …

Komunikacja CSR Read More »