stategia

Komunikacja CSR

Odpowiedzialność społeczna, a kryzys COVID -19 Kierunek znany i doceniany – w Polsce dopiero rozwojowy. Najczęściej wyłączony poza komunikację marketingową, która w założeniu ma mieć na celu podniesienie sprzedaży lub budowę wizerunku marki premium. Często niedofinansowany – bo przecież trudniej pokazać wpływ komunikacji CSR na podwyższenie słupków sprzedaży. Pod koniec 2019 interaktywnie.com podumowuje: tylko 11 …

Komunikacja CSR Read More »